RÄTTSLIG INFORMATION OCH PRIVATPOLITIK

Sea View Real Estate and Investments SL: är en professionell byrå som inte bara är engagerad i att erbjuda sina kunder den högsta kvaliteten på sina tjänster, men också med noggrann överensstämmelse med gällande lagstiftning om integritet och Internet.

Det är därför som leverantören av informationssamhället tillhandahåller de uppgifter som krävs för att tillhandahålla konsumenter och användare, i enlighet med bestämmelserna i art. 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster av informationssamhället och elektronisk handel och om europeiska förordningar om skydd av personuppgifter. Och allt i följande termer:

1º. Den här webben är egendom till Sea View Real Estate och Investments SL, med CIF B93599272, i Avd. De Mexico, Edif. Monte Mijas, Lokala 12, Mijas Pueblo, 20650. Malaga. och med e-post info@seaviewrealestate.es

2º. Alla varumärken, logotyper, handelsnamn, kännetecken, tjänster, innehåll, videor, texter, fotografier, grafik, bilder, program, länkar och information av något slag som visas på denna webbplats ägs också av Sea View Real Estate and Investments SL, av vad som inte får reproduceras, distribueras, kommuniceras offentligt, omvandlas eller modifieras utan sitt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Sea View Real Estate and Investments SL förbehåller sig uttryckligen rätten att reproducera, ändra, anpassa, offentlig kommunikation, underhåll, korrigering av fel, uppdrag, försäljning, uthyrning, lån och annan rätt till immateriell eller industriell egendom över innehållet på webben, förbjuda utövandet av ovanstående rättigheter utan ditt uttryckliga tillstånd.

Inrättandet av en länk eller länk till en annan sida eller webbplats på Internet innebär inte att Sea View Real Estate och Investments SL godkänner och godkänner innehållet eller tjänsterna och tar därför inget ansvar för dem.

Den som föreslår att man skapar en länk eller länk på denna webbplats måste tidigare begära samtycke från ägaren, förbehåller sig rätten att anspråk på eventuella skador som kan orsakas av upprättandet av denna länk eller länk utan det nödvändiga tillståndet.

3º. Sekretesspolicy: Sea View Real Estate and Investments SL har fortsatt att anpassa sig till gällande regler för skydd av personuppgifter, anpassa alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten för personuppgifter för sina kunder och användare och för att undvika dess förändring, förlust, behandling eller obehörig åtkomst.

De personuppgifter som kan hämtas via denna webbplats behandlas på ett rättvist och lagligt sätt i enlighet med de principer och rättigheter som anges i lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

Dessa uppgifter kan införlivas i filer som är vederbörligen registrerade hos den spanska byrån för dataskydd, som är ansvariga för Sea View Real Estate and Investments SL, med de särskilda syften som följer av att de uppfyller de begärda tjänsterna korrekt och för att skicka kommunikation ( inklusive publicitet) som kan vara av intresse och alltid relaterade till Sea View Real Estate and Investments SL.

Dina uppgifter kan inte överföras till tredje part utan ditt samtycke, med de undantag som fastställs i lagen och med undantag för vår behandlingschef.

Användare av webbplatsen kan utöva sina rättigheter till åtkomst, rättelse, radering och andra i förhållande till deras uppgifter, före Sea View Real Estate and Investments SL via e-post, brev eller person vid den adress som anges i början.

Sammanfattning av sekretesspolicy:

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM DATABESKYTTNING

Sea View Real Estate and Investments SL
Syfte Hantering av dina uppgifter för att tillhandahålla tjänster, svara på dina frågor, fakturera dig och / eller skicka dig kommersiell kommunikation (reklam).

Legitimationskontrakt för tillhandahållande av tjänster och samtycke från den berörda parten.
Mottagare Förutsättningar enligt lag och ansvarig för behandling.
Rättighetsåtkomst, korrigera och ta bort data, liksom andra rättigheter, som förklaras i ytterligare information.
Ytterligare information Se bifogad text

YTTERLIGARE INFORMATION OM DATABESKYTTNING:

1º. Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?

Identitet: Havsutsikt Fastigheter och investeringar SL – CIF: B93599272.
Postadress: Avd. De Mexico, Edif. Monte Mijas, Lokala 12, Mijas Pueblo, 20650. Malaga.
Telefon: 622 16 65 45
E-post: info@seaviewrealestate.es

2º. För vilket syfte behandlas dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla tjänster relaterade till vår verksamhet, svara på dina frågor, fakturera dig och skicka även meddelanden av en reklamegenskap om samma ämne.

De uppgifter som behandlas är obligatoriska och måste ges under alla omständigheter, annars kan tjänsten inte tillhandahållas eller tillgodose de andra ändamål som uttryckts.

3º. Hur länge kommer dina uppgifter att behållas?

De angivna personuppgifterna kommer att behållas så länge som avtalsförhållandet upprätthålls eller när den berörda parten inte begär det. Däremot kommer dina uppgifter att vara blockerade under de relevanta begränsningsperioderna (fem år, för ansvaret som följer av kontraktet för tillhandahållande av professionella tjänster), i händelse av ansvar från vår sida.

4 Vad är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är utförandet av kontraktet för tillhandahållande av tjänster.

Sändningen av kommersiell kommunikation som kan göras av behandlingshanteraren baseras på ditt samtycke, vilket har tillhandahållits uttryckligt och fritt.

Ditt samtycke kan återkallas när som helst och för att vara effektiv måste du uttryckligen meddela oss om sådan återkallelse.

5. Till vilka mottagare kommer dina data att kommuniceras?

Uppgifterna kommer att kommuniceras – med juridisk nödvändighet – till de offentliga förvaltningarna med behörighet i frågan, och till vår behandlingschef (om du vill ha mer information om din identitet kan du begära det från oss).

6º.Vad är dina rättigheter när du lämnar dina uppgifter?

Dina rättigheter regleras av den allmänna förordningen om skydd av europeiska data, det vill säga

– Rätt att få tillgång till eller rätta till dina uppgifter, borttagande, motstånd och begränsning av dess behandling och dess bärbarhet.
– Rätt att återkalla ditt samtycke när det har givits för ett visst ändamål.
– Dessa rättigheter kan utövas genom registrerat brev, e-post eller direkt person och skriftligen på vårt huvudkontor, för att begära oss tidigare om du önskar ett formulär för detta ändamål.
– Den har också rätt att klaga till kontrollmyndigheten när den inte har erhållit tillfredsställelse vid utövandet av sina rättigheter och lämnar in en skriftlig förfrågan via registret (fysiskt eller elektroniskt) av samma.
– Om du vill utöka information om vad varje av dina rättigheter består av, kan du begära det på något sätt.

7: e Vad är ursprunget till dina data?

Dina uppgifter har mottagits:

– Eftersom han har gett dem direkt till oss.

Data som behandlas kan bestå av namn, efternamn, identitetsdokument, telefoner, e-post, postadresser, bankuppgifter.