Fortrolighedspolitik

JURIDISK MEDDELELSE OG PRIVATPOLITIK
Sea View Real Estate and Investments SL: er et professionelt agentur, der ikke blot er forpligtet til at tilbyde sine kunder den højeste kvalitet af de tjenester, den har, men også med nøje overholdelse af gældende lovgivning om privatlivets fred og internettet.

Derfor leverer informationsselskabets tjenesteudbyder via denne meddelelse de data, der skal stilles til rådighed for forbrugere og brugere, i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 10 i lov nr. 34/2002 af 11. juli om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel og om europæiske bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger. Og alt i følgende termer:

1’er. Denne web er ejendom i Sea View Real Estate og Investments SL, med CIF B93599272, i Avd. De Mexico, Edif. Monte Mijas, Local 12, Mijas Pueblo, 20650. Malaga. og med e-mail info@seaviewrealestate.es

2’er. Alle mærker, logoer, handelsnavne, særpræg, tjenester, indhold, videoer, tekster, fotografier, grafik, billeder, software, links og oplysninger af enhver art, der vises på denne hjemmeside, ejes også af Sea View Real Estate and Investments SL, af det, der ikke må gengives, distribueres, formidles offentligt, transformeres eller ændres uden deres udtrykkelige skriftlige tilladelse.

Sea View Real Estate and Investments SL forbeholder sig udtrykkeligt ret til reproduktion, ændring, tilpasning, offentlig kommunikation, vedligeholdelse, korrektion af fejl, overdragelse, salg, udlejning, lån og enhver anden ret til intellektuel eller industriel ejendomsret over indholdet af internettet, forbud mod udøvelse af ovenstående rettigheder uden din udtrykkelige tilladelse.

Oprettelsen af ​​et link eller link til en anden side eller et websted på internettet indebærer ikke under alle omstændigheder accept og godkendelse fra Sea View Real Estate og Investments SL af dets indhold eller tjenester og påtager sig derfor intet ansvar for dem.

Enhver, der foreslår at etablere et link eller link på denne hjemmeside, skal tidligere anmode om ejerens samtykke, forbeholder sig retten til at kræve eventuelle skader, der måtte skyldes oprettelsen af ​​dette link eller link uden den nødvendige tilladelse.

3’er. Privatlivspolitik: Sea View Real Estate and Investments SL har fortsat tilpasning til gældende regler for beskyttelse af personoplysninger og tilpasning af alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af sikkerheden af ​​sine kunders og brugeres personoplysninger og for at undgå dets ændring, tab, behandling eller uautoriseret adgang.

De personoplysninger, der kan indsamles via denne hjemmeside, behandles retfærdigt og lovligt i overensstemmelse med principperne og rettighederne i lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger.

Disse data kan indarbejdes i filer, der er behørigt registreret hos Det Spanske Agentur for Databeskyttelse, og som henhører under Sea View Real Estate and Investments SL med de specifikke formål, der følger af korrekt overholdelse af de ønskede tjenester og til afsendelse af kommunikation ( herunder reklame), som kan være af din interesse og altid relateret til Sea View Real Estate and Investments SLs tjenester.

Dine data kan ikke overføres til tredjepart uden dit samtykke med de undtagelser, der er fastsat i loven og med undtagelse af vores behandlingschefer.

Brugere af hjemmesiden kan udøve deres ret til adgang, berigtigelse, sletning og andre i forhold til deres data, før Sea View Real Estate og Investments SL pr. E-mail, brev eller person på den adresse, der er angivet i begyndelsen.

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE

Sea View Real Estate og Investeringer SLPurpose Ledelse af dine data til at levere tjenester, besvare dine spørgsmål, fakturere dig og / eller sende dig kommerciel kommunikation (reklame).

Bekræftelse Kontrakt for levering af tjenesteydelser og samtykke fra den berørte part.
Modtagere Forudsætninger krævet ved lov og ansvarlig for behandling.
Rettighedsadgang, ret og slet data samt andre rettigheder, som forklaret i de yderligere oplysninger.
Yderligere oplysninger Se i vedhæftet tekst

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE:

1’er. Hvem er ansvarlig for behandlingen af ​​dine data?
Identitet: Sea View Real Estate and Investments SL – CIF: B93599272.
Postadresse: Avd. De Mexico, Edif. Monte Mijas, Local 12, Mijas Pueblo, 20650. Malaga.
Telefon: 622 16 65 45E
mail: info@seaviewrealestate.es2º.

Til hvilket formål behandles dine personoplysninger?

Dine data vil blive behandlet for at levere tjenester relateret til vores aktivitet, besvare dine spørgsmål, fakturere dig og sende dig også kommunikation af en reklamegenskab på samme emne.

De data, der behandles, er obligatoriske og skal under alle omstændigheder gives, da tjenesten ellers ikke kunne leveres eller opfylde de andre angivne formål.

3’er. Hvor længe vil dine data blive opbevaret?

De leverede personoplysninger vil blive opbevaret så længe kontraktforholdet opretholdes, eller når den pågældende ikke ønsker at slette det. Dine data forbliver imidlertid blokeret i de relevante begrænsningsperioder (fem år for ansvaret som følge af kontrakten for levering af professionelle ydelser) i tilfælde af ansvar fra vores side.

4. Hvad er legitimiteten til behandlingen af ​​dine data?

Retsgrundlaget for behandlingen af ​​dine data er udførelsen af ​​kontrakten for udveksling af tjenesteydelser.

Afsendelsen af ​​kommerciel kommunikation, som kan udarbejdes af behandlingslederen, er baseret på dit samtykke, som er givet udtrykkeligt og frit.

Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, og for at være effektiv skal du udtrykkeligt underrette os om en sådan tilbagekaldelse.

5. Til hvilke modtagere vil dine data blive formidlet?

Dataene vil blive formidlet – med lovmæssige krav – til de offentlige myndigheder med kompetence i sagen og til vores behandlingschefer (hvis du ønsker mere information om din identitet, kan du anmode om det fra os).

6º.What er dine rettigheder, når du leverer dine data?

Dine rettigheder er reguleret af den generelle forordning om beskyttelse af europæiske data, det vil sige: – Ret til adgang til eller berigtigelse af dine data, dets sletning, modstand og begrænsning af dens behandling og dets overførbarhed.

– Ret til at tilbagekalde dit samtykke, når det er givet til et bestemt formål.
– Disse rettigheder kan udøves ved anbefalet brev, e-mail eller direkte person og skriftligt på vores hovedsæde, hvor vi tidligere har anmodet om, hvis du ønsker en formular med henblik herpå.
– Det har også ret til at klage til kontrolmyndigheden, når den ikke har opnået tilfredshed ved udøvelsen af ​​sine rettigheder, og indgiver skriftlig anmodning via registreringsdatabasen (fysisk eller elektronisk).
– Hvis du ønsker at udvide oplysninger om, hvad hver af dine rettigheder består af, kan du anmode om det på nogen måde.

7. Hvad er opkomsten af ​​dine data?

Dine data er blevet modtaget:

– Fordi han har givet dem til os direkte.

De data, der behandles, kan bestå af navne, efternavne, identifikationsdokument, telefoner, e-mails, postadresser, bankoplysninger.